October 31, 2023

Bijgewerkt op: 1 januari 2022

Dit privacybeleid is op u van toepassing als u op of na 1 januari 2022 een BrainHQ-account maakt. Als u uw BrainHQ-account voor die datum hebt gemaakt, geldt dit beleid als u uw account blijft gebruiken op of na 31 januari 2022.

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op gebruikers van de Apps van Posit Science en bevat informatie over de manier waarop uw persoonlijke informatie door Posit Science wordt verzameld, gebruikt en vrijgegeven.

In dit Privacybeleid worden de volgende definities gehanteerd:

“Apps”: de websites van Posit Science, waaronder www.BrainHQ.com en onze applicaties voor BrainHQ voor internet, mobiele telefoons en tablets. De Apps zijn auteursrechtelijk beschermde werken waarvan Posit Science de houder is.

 “Posit Science”, “wij/we”, “ons/onze”: Posit Science Corporation.

“Persoonlijke informatie”: informatie waarmee iemand u kan identificeren of contact met u kan opnemen, waaronder bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

“Anonieme informatie”: gegevens die geen verband houden met of gekoppeld zijn aan uw Persoonlijke informatie; de Anonieme informatie op zich is niet voldoende om afzonderlijke personen te identificeren.

“Toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving”: alle toepasselijke federale, nationale, provinciale en lokale wet- en regelgeving, richtlijnen en overheidsvoorschriften die momenteel van kracht zijn of in de toekomst van kracht worden en die op enige wijze betrekking hebben op privacy, geheimhouding of beveiliging van persoonlijke informatie, waaronder de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), regelgeving voor algemene gegevensbescherming en alle toepasselijke normen in de sector met betrekking tot privacy, gegevensbescherming, geheimhouding of informatiebeveiliging. Zie artikel 6 hieronder voor nadere informatie en naleving van andere internationale databeschermings- en privacywetgeving. 

“Betrokkene”: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd via een identificatiemiddel, zoals een naam, een e-mailadres, een telefoonnummer, een ID-nummer, locatiegegevens, of via een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Voor de in dit Privacybeleid gebruikte termen met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd in dit Privacybeleid, geldt de betekenis die eraan is toegekend in de Algemene voorwaarden van BrainHQ https://www.brainhq.com/terms (de “Algemene voorwaarden”).

Door u bij ons aan te melden of onze Apps te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de werkwijzen voor de verwerking van informatie in dit Privacybeleid. Als u buiten de Verenigde Staten bent gevestigd, begrijpt u dat uw Persoonlijke informatie zal worden verwerkt in de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake de verwerking van Persoonlijke informatie wellicht afwijkt van de wetgeving in het land waarvan u ingezetene bent.

 1. Informatie die we over u verzamelen.
  1. Informatie over u die we van u verzamelen.
   1. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, vragen en verzamelen we uw naam en e-mailadres.
   2. Als u zich aanmeldt voor een van onze Apps, vragen en verzamelen we uw naam en het e-mailadres en wachtwoord voor uw Account.
   3. Als u zich voor een van onze Apps aanmeldt met Facebook, verzamelen we uw naam en e-mailadres van Facebook en alle andere gegevens die werden verstrekt en vrijgegeven tijdens de aanmeldprocedure van Facebook.
   4. In bepaalde Apps kunt u worden gevraagd om aanvullende informatie die in de Apps wordt verzameld, zoals uw geboortedatum of het polisnummer van uw verzekering.
   5. Als u gegevens toevoegt aan uw gebruikersprofiel, zoals uw geboortedatum of geografische locatie, worden deze door ons verzameld.
   6. Als u ervoor kiest onze service te gebruiken om vrienden uit te nodigen, vragen we u om de naam en het e-mailadres van uw vriend. We kunnen u de optie aanbieden om u aan te melden bij een service van derden, bijvoorbeeld Facebook, voor de namen en e-mailadressen van uw vrienden. We sturen uw vriend automatisch en eenmalig een e-mail waarin uw vriend wordt uitgenodigd onze Apps te bezoeken of te gebruiken. De informatie over uw vriend wordt door ons bewaard met het doel eenmalig deze e-mail te verzenden en het succes van ons verwijzingsprogramma te volgen. Uw vriend kan contact met ons opnemen via support@brainhq.com om te verzoeken deze informatie te verwijderen uit onze database.
   7. Als u ervoor kiest deel te nemen aan een enquête, kunnen we andere gevraagde informatie vragen en verzamelen, zoals uw mening over BrainHQ of uw telefoonnummer.
   8. Als u ervoor kiest contact met ons op te nemen door ons een e-mail, fax of brief te sturen, verzamelen we uw e-mailadres, faxnummer of postadres samen met alle informatie in de e-mail, fax of brief die u ons stuurt.
   9. Als u voor een van onze Apps betaalt, verzamelen we de volledige gegevens van uw creditcard of andere betaalmethode.
  2. Informatie over u die we verzamelen bij organisaties die onze Apps aan u verstrekken. We werken met bepaalde organisaties die onze Apps verstrekken aan hun leden als onderdeel van de service die zij hun leden aanbieden. In sommige gevallen kunt u zich bij die organisatie voor een van onze Apps aanmelden. Als gevolg van die handeling zal die organisatie Persoonlijke informatie over u aan ons doorgeven, zodat wij u voor een van onze Apps kunnen aanmelden. De aan ons doorgegeven informatie wordt door die organisatie aan u bekendgemaakt wanneer u zich via die organisatie aanmeldt voor een van onze Apps.
  3. Informatie over u die wordt aangemaakt wanneer u onze Apps gebruikt.
   1. Wanneer u onze Apps gebruikt, wordt bepaalde informatie automatisch geregistreerd, bijvoorbeeld uw internetprotocoladres (“IP-adres”), het type browser en plug-ins, besturingssystemen, schermgrootte en -resolutie, tijdstip en datum waarop u onze Apps gebruikt en een benadering van uw geografische locatie.
   2. Wanneer uw onze Apps gebruikt, registreren we de handelingen die u in onze Apps hebt uitgevoerd, bijvoorbeeld op welke knoppen u klikt, gebeurtenissen die plaatsvinden (bijvoorbeeld het starten van een trainingsoefening) en gegevens over uw gebruik, voortgang en prestaties.
  4. Informatie over u die wordt aangemaakt wanneer u onze e-mails leest. In onze e-mails aan u worden e-mailbeacons of volgpixels gebruikt. E-mailbeacons en volgpixels zijn kleine elektronische afbeeldingen die ons vertellen of een e-mail is geopend en of er iets mee is gedaan.
 1. Hoe we de informatie over u opslaan en doorgeven.
  1. In onze Apps wordt de informatie versleuteld voordat deze via het internet naar ons wordt verzonden. We volgen de huidige richtlijnen voor versleutelingsnormen van het National Institute of Standards and Technology (NIST).
  2. Onze website gebruikt “cookies” en andere standaard-internettechnologie om informatie op te slaan op uw computer om onze Apps te laten werken. We kunnen gebruikmaken van sessiecookies (die vervallen zodra u uw browser sluit) of persistente cookies (die gedurende langere tijd op uw computer aanwezig blijven). We plaatsen een permanente cookie op uw computer als u kiest voor de optie “onthoud mij”. U hoeft zich dan niet bij elk bezoek opnieuw aan te melden. In de meeste webbrowsers worden cookies standaard geaccepteerd, maar hebben gebruikers de mogelijkheid de cookies af te wijzen door de voorkeuren in de browser te wijzigen. Als u hebt ingesteld dat uw browser cookies afwijst, zullen onze Apps niet goed werken. Daarnaast kunnen er bij het gebruiken van onze Apps cookies van sites of applicaties van derden worden opgeslagen in uw browser of apparaat. Ons Privacybeleid heeft geen betrekking op deze cookies van derden, aangezien we hier geen controle over hebben. Tot slot kunnen we samenwerken met derden voor het beheren van onze advertenties op andere sites. Meer in het bijzonder kunnen we gebruikmaken van Google, Microsoft, Facebook of andere aanbieders voor het plaatsen van advertenties op verschillende sites op internet. Deze derden kunnen bijvoorbeeld cookietechnologie gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten in de Apps en andere sites die u bezoekt, om u advertenties aan te bieden op basis van uw browseractiviteiten en interesses.
  3. Onze Apps op mobiele telefoons en tablets slaan informatie over u op in uw mobiele telefoon of tablet.
  4. Onze Apps bewaren informatie over u op computerservers en databases die door ons worden beheerd en worden gehost door verschillende externe bedrijven.
 1. Hoe we de informatie over u gebruiken.
  1. We gebruiken Persoonlijke informatie om u onze service te verlenen, uw een persoonlijke ervaring met onze Apps te bieden, onze Apps te verbeteren en uw Account te beschermen.
  2. We kunnen uw Persoonlijke informatie gebruiken voor het versturen van transactionele e-mails (bijvoorbeeld om uw wachtwoord opnieuw in te stellen), informatieve e-mails (zoals een nieuwsbrief) en promotionele e-mails (zoals een speciale aanbieding).
  3. Op basis van uw Persoonlijke informatie kunnen we Anonieme informatie aanmaken, bijvoorbeeld door een kopie te maken van de Trainingsgegevens die niet zijn gekoppeld aan uw Persoonlijke informatie. We behouden ons het recht voor Anonieme informatie naar eigen inzicht te gebruiken en vrij te geven.
  4. We kunnen Anonieme informatie gebruiken voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en kunnen de resultaten bijvoorbeeld publiceren in wetenschappelijke tijdschriften of tijdens wetenschappelijke congressen. Bij dergelijke werkzaamheden wordt geen Persoonlijke informatie gebruikt en evenmin wordt er bij het uitvoeren van die werkzaamheden Persoonlijke informatie vrijgegeven.
 1. Hoe we de informatie over u vrijgeven. Behalve waar in dit Privacybeleid anders is bepaald, wordt uw Persoonlijke informatie niet verkocht, verhandeld, verhuurd of gedeeld met derden, tenzij u ons vraagt of machtigt om dit te doen.
  1. We geven informatie over u vrij aan organisaties die onze Apps aan u verstrekken.
   1. We werken samen met bepaalde organisaties (“Groepen”), zoals ziekenhuizen, sportverenigingen, verzorgings- en verpleeghuizen voor ouderen en wetenschappelijke organisaties. Deze bieden onze Apps aan hun leden aan en houden direct toezicht op het gebruik ervan door hun leden, zoals patiënten, teamleden, bewoners en deelnemers aan onderzoeken. Als uw toegang tot onze Apps is verleend door een Groep, of als we u op uw verzoek hebben toegevoegd aan een Groep, kan uw Persoonlijke informatie met die Groep worden gedeeld zodat zij hun services aan u kunnen aanbieden. Op het gebruik en de vrijgave van uw Persoonlijke informatie die wij verzamelen en aan die Groepen vrijgeven, is het privacybeleid van die groepen van toepassing. Omdat wij geen controle hebben over de privacypraktijken van Groepen, moet u hun privacybeleid lezen en begrijpen. U kunt contact met ons opnemen via support@brainhq.com als u wilt weten van welke Groepen u lid bent en wie er derhalve toegang heeft tot uw Persoonlijke informatie. Op uw verzoek melden we u af bij een Groep waar u lid van bent. Dit kan echter wel betekenen dat u niet langer toegang hebt tot onze Apps op basis van het lidmaatschap van de Groep en dat u een persoonlijk abonnement moet afsluiten als u toegang wilt blijven houden tot onze Apps.
   2. We werken samen met bepaalde organisaties (“Verzekeringsmaatschappijen”), bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, auto’s of langdurige zorg. Deze bieden onze Apps kosteloos aan hun leden aan. Als uw toegang tot onze Apps is verleend door een Verzekeringsmaatschappij zonder dat u daarvoor betaalt, kunnen we (afhankelijk van de Verzekeringsmaatschappij) bepaalde informatie over u aan die Verzekeringsmaatschappij verstrekken. In het bijzonder kunnen we uw Persoonlijke informatie (zoals uw naam, uw e-mailadres of het nummer van uw verzekeringspolis) aan uw Verzekeringsmaatschappij verstrekken, zodat deze kan controleren of u voor onze Apps in aanmerking komt. We kunnen informatie verstrekken over de regelmaat waarmee u onze Apps gebruikt (bijvoorbeeld het aantal keren in een maand dat u onze Apps hebt gebruikt, of dat u onze Apps in die maand helemaal niet hebt gebruikt) zodat de Verzekeringsmaatschappij het gebruik van onze Apps door haar leden kan beoordelen en onderzoeken kan uitvoeren waarin het gebruiken van onze Apps wordt gekoppeld aan eigen gegevens (bijvoorbeeld om te bepalen of mensen die regelmatig onze Apps gebruiken, ook minder declaraties indienen). Als u van de Verzekeringsmaatschappij een premie (zoals een verzekeringskorting) krijgt voor het behalen van bepaalde doelen in onze Apps, bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid hersentraining, delen we met de Verzekeringsmaatschappij de specifieke informatie die nodig is om u deze premie aan te bieden (zoals de datum waarop u het doel hebt behaald). We delen geen andere Trainingsgegevens van u met de Verzekeringsmaatschappij; met name zullen we geen gegevens over uw cognitieve prestaties delen met uw Verzekeringsmaatschappij. Op het gebruik en de vrijgave van de gegevens die wij verzamelen en aan die Verzekeringsmaatschappijen vrijgeven, is het privacybeleid van die Verzekeringsmaatschappijen van toepassing. Omdat wij geen controle hebben over de privacypraktijken van die Verzekeringsmaatschappijen, moet u hun privacybeleid lezen en begrijpen. U kunt contact met ons opnemen via support@brainhq.com als u wilt weten bij welke Verzekeringsmaatschappijen u bent aangesloten en wie er derhalve toegang heeft tot uw Persoonlijke informatie en andere gegevens. Op uw verzoek melden we u af bij een Verzekeringsmaatschappij waar u lid van bent. Dit kan echter wel betekenen dat u niet langer toegang hebt tot onze Apps of in aanmerking komt voor bepaalde premies en dat u een persoonlijk abonnement moet afsluiten als u toegang wilt blijven houden tot onze Apps.
   3. We werken samen met bepaalde organisaties (“Distributiepartners”), zoals bibliotheken, mobiele telefoonaanbieders en marketingpartners, die onze Apps aanbieden of aanbevelen aan hun leden en klanten maar niet direct toezicht houden op het gebruik van onze Apps door die leden (d.w.z. mensen die boeken lenen, een abonnement voor een mobiele telefoon hebben of een congres bijwonen). We geven geen Persoonlijke informatie vrij aan Distributiepartners. We kunnen aan dergelijke organisaties geaggregeerde Anonieme informatie vrijgeven, zoals het aantal mensen bij een Distributiepartner dat zich heeft geregistreerd voor onze Apps.
  2. Situaties waarin we Persoonlijke informatie over u vrijgeven met specifieke beschermingsmaatregelen voor u om te waarborgen dat onze Apps werken en door u gebruikt kunnen worden.
   1. We kunnen uw Persoonlijke informatie verstrekken aan externe dienstverleners die namens of met ons werken om ervoor te zorgen dat de Apps over bepaalde functies beschikken, zoals e-mailservices en analytische webservices. Deze dienstverleners zijn verplicht uw Persoonlijke informatie uitsluitend te gebruiken voor het verlenen van services aan ons en mogen uw Persoonlijke informatie niet vrijgeven (behalve in het geval van een wettelijk voorschrift, zoals een dagvaarding of gerechtelijk bevel).
   2. Als u ervoor kiest om functies in onze Apps te gebruiken met andere gebruikers van onze Apps, bijvoorbeeld omdat u een andere gebruiker een vriendschapsverzoek stuurt, delen we uw Persoonlijke informatie met andere gebruikers op de wijze die bij die functie is beschreven.
   3. Als u onze Apps in een andere taal dan Engels gebruikt, kunnen we met bepaalde organisaties (“Lokalisatiepartners”) samenwerken om u in die taal technische ondersteuning te bieden. Om de technische ondersteuning te verlenen, kan uw Persoonlijke informatie worden gedeeld met de Lokalisatiepartner. Deze Lokalisatiepartners zijn verplicht uw Persoonlijke informatie uitsluitend te gebruiken voor het verlenen van technische ondersteuning aan u en mogen uw Persoonlijke informatie niet vrijgeven (behalve in het geval van een wettelijk voorschrift, zoals een dagvaarding of gerechtelijk bevel). U kunt contact met ons opnemen via support@brainhq.com als u wilt weten welke Lokalisatiepartners u ondersteuning verlenen en wie er derhalve toegang heeft tot uw Persoonlijke informatie. Op uw verzoek wijzigen we de taal waarin u onze Apps gebruikt zodat we u kunnen afmelden bij een Lokalisatiepartner; dit kan echter wel betekenen dat u niet langer toegang hebt tot onze Apps in de taal van uw voorkeur.
  3. Wijzigingen in onze organisatie waardoor we verplicht zijn uw Persoonlijke informatie vrij te geven.
   1. We kunnen bepaalde of alle Persoonlijke informatie over u delen met een moedermaatschappij, dochterondernemingen, joint ventures of andere bedrijven onder gezamenlijke zeggenschap (gezamenlijk de “Gelieerde ondernemingen”). In dat geval worden deze verplicht om dit Privacybeleid te eerbiedigen.
   2. In het geval van een fusie, overname of andere procedure die betrekking heeft op de verkoop, overdracht of afstoting van alle of een deel van onze zaken en activa, kunnen we uw Persoonlijke informatie delen met het doel dat u de Apps kunt blijven gebruiken op de wijze zoals beheerd door het bij de fusie of overname betrokken bedrijf. In dat geval is het bij de fusie of overname betrokken bedrijf de houder van de door ons verzamelde Persoonlijke informatie en zal dit de in dit Privacybeleid beschreven rechten en verplichtingen ten aanzien van uw Persoonlijke informatie overnemen zodat zij de Apps aan u kunnen blijven aanbieden. Mocht die gebeurtenis zich voordoen, dan wordt u binnen 30 dagen hiervan in kennis gesteld en op uw verzoek, verstuurd per e-mail binnen minimaal 60 dagen na de kennisgeving, moet het bij de fusie of overname betrokken bedrijf uw Persoonlijke informatie verwijderen zoals beschreven in artikel 5D van dit privacybeleid.
  4. Situaties waarin we verplicht zijn uw Persoonlijke informatie vrij te geven. Op grond van de wet, of door ambtenaren die uit hoofde van de wet optreden als rechtshandhavers, kunnen wij worden verplicht tot de registratie van bepaalde of al uw communicatie in of via de Apps. Wij mogen, en u geeft ons hierbij toestemming hiervoor, uw Persoonlijke informatie (met inbegrip van uw Accountgegevens) en uw communicatie via de Apps vrijgeven indien dit verplicht is op grond van de wet, of door ambtenaren die krachtens de wet optreden als rechtshandhavers, of als wij te goeder trouw van mening zijn dat de vrijgave noodzakelijk is om (a) te voldoen aan relevante wetgeving of gehoor te geven aan dagvaardingen of gerechtelijke bevelen die aan ons zijn gericht; (b) de rechten, eigendom of veiligheid te beschermen en verdedigen van ons, onze Gelieerde ondernemingen, andere gebruikers of u; of (c) een schending of mogelijke schending van de wet, dit Privacybeleid, de Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen u en Posit Science te onderzoeken. We mogen uw Persoonlijke informatie ook vrijgeven wanneer dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld om gehoor te geven aan een dagvaarding of een bevel van een rechter in een bevoegd rechtsgebied (bijv. een faillissementsprocedure). We kunnen ook verplicht worden de persoonlijke informatie van personen uit de EU en/of Zwitserland vrij te geven bij rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale voorschriften op het gebied van beveiliging en/of rechtshandhaving.
 1. Uw opties ten aanzien van Persoonlijke informatie. We bieden u opties voor het verzamelen, gebruiken en delen van uw Persoonlijke informatie.
  1. U kunt uw e-mailvoorkeuren beheren door aan te geven of u wel of geen informatieve e-mails (zoals een nieuwsbrief) of promotionele e-mails (zoals een speciale aanbieding) wilt ontvangen. Al u een ingezetene van de EU bent, zullen we in naleving van de AVG contact met u opnemen om uw toestemming te krijgen om dergelijke communicatie te ontvangen en zullen we deze pas versturen nadat we uw toestemming hebben ontvangen. Gedurende de tijd dat u bij ons een Account hebt, ontvangt u transactionele e-mails (bijvoorbeeld om uw wachtwoord opnieuw in te stellen of berichten over wijzigingen in onze Algemene voorwaarden of dit Privacybeleid.
  2. U kunt de cookies in uw browser beheren met de tools in uw browser en u kunt u afmelden voor het gebruik van cookies van externe leveranciers (waaronder advertentienetwerken zoals Google en Bing) op de afmeldpagina van Network Advertising Initiative.
  3. De gegevens die u hebt opgegeven voor uw Account kunt u ofwel wijzigen in de Apps of door contact met ons op te nemen via support@brainhq.com.
  4. Als u ons hierom vraagt, zullen we uw Account verwijderen. Wanneer we dat doen, wordt uw Persoonlijke informatie door ons verwijderd. We kunnen een kopie van uw Trainingsgegevens bewaren als Anonieme informatie die niet langer is gekoppeld aan uw verwijderde Persoonlijke informatie. Houd er rekening mee dat we (wettelijk of anderszins) verplicht kunnen zijn om uw Persoonlijke informatie te houden en niet te verwijderen (of deze te houden gedurende een bepaalde tijd, in welk geval we pas zullen voldoen aan uw verzoek nadat we aan dergelijke verplichtingen hebben voldaan). Wanneer we uw Persoonlijke informatie verwijderen, wordt deze verwijderd uit de actieve database, maar blijft deze bewaard in onze archieven.
 1. Hoe we voldoen aan toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. Wij handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het instellen en uitvoeren van alle organisatorische en technische maatregelen die een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens waarborgen.
  1. Hoe we uw Persoonlijke informatie beheren onder de AVG. We gebruiken privacypraktijken en technische beveiligingsmaatregelen om te waarborgen dat de bescherming van klantgegevens voldoet aan de AVG.
   1. Hoe we krachtens de AVG gegevens doorgeven tussen de EER en de VS overeenkomstig de standaardcontractbepalingen. Als u een Betrokkene bent met verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte (“EER”), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, worden uw gegevens doorgegeven en verwerkt in overeenstemming met de verplichtingen zoals vastgesteld in de standaardcontractbepalingen (“SCC’s”) die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en voor zover deze betrekking hebben op Posit Science als zowel verwerker als verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens en u als verwerkingsverantwoordelijke. Om de Apps te gebruiken, gaat u er derhalve mee akkoord dat we door het volgen van de verplichtingen en normen van de SCC’s voldoen aan onze verplichtingen ten aanzien van de rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens overeenkomstig de AVG. Als u er niet mee akkoord gaat dat we door het volgen van de SCC’s hebben voldaan aan de vereisten voor gegevensdoorgiften uit hoofde van de AVG, en u een Betrokkene bent met verblijfplaats in de EER, mag u de Apps niet gebruiken. 
   2. Hoe we uw Persoonlijke informatie beheren onder de AVG. Als u een Betrokkene bent met verblijfplaats in de EER en onder de AVG valt, hanteren we een systematische aanpak bij het beheren van uw persoonlijke informatie door onze mensen, beheerprocessen en informatiesystemen, door een methode voor risicobeheer te gebruiken die aansluit op de grondbeginselen van de AVG en deze bevordert. Voor meer informatie over ons programma inzake naleving van de AVG kunt u contact met ons opnemen via support@brainhq.com.
  2. Hoe we uw Persoonlijke informatie beheren onder de CCPA.  Met ingang van 1 januari 2020 kunnen ingezetenen van Californië bepaalde informatie verkrijgen die is verzameld door het bedrijf waarmee zij een zakelijke relatie zijn aangegaan en ten aanzien van die informatie bepaalde verzoeken doen. Als u een ingezetene van Californië bent, kunt u gebruikmaken van bepaalde rechten om tot de door ons opgeslagen informatie toegang te krijgen, deze te beperken of te verwijderen, door per e-mail een verzoek in te dienen bij support@brainhq.com met in de onderwerpregel “CCPA Request”.
  3. Hoe we uw Persoonlijke informatie beheren onder andere regulerende systemen. We gebruiken privacypraktijken en technische beveiligingsmaatregelen om te waarborgen dat de bescherming van klantgegevens voldoet aan de PIPEDA en PHIPA van Canada, de POPIA van Zuid-Afrika, de LGPD van Brazilië en andere soortgelijke wet- en regelgeving. De technische maatregelen, het beleid en de procedures die als onderdeel van ons uitgebreide beveiligingsbeleid worden uitgevoerd, kunt u raadplegen op www.brainhq.com/security.  Voor vragen over de naleving van specifieke wet- of regelgeving kunt u contact met ons opnemen via support@brainhq.com
 1. Met betrekking tot kinderen. Onze Apps zijn niet gericht op personen onder de 13 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 13 jaar. Als u opmerkt dat een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via support@brainhq.com. Als wij opmerken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we onmiddellijk stappen nemen om die informatie te verwijderen.
 2. Naleving van ‘Do Not Track’. Uw gebruik van de Apps in de loop van de tijd wordt door ons wel gevolgd, omdat dit nodig is om uw voortgang in de oefeningen voor hersentraining te volgen en u hersenoefeningen op maat aan te bieden. Onze Apps reageren daarom niet op signalen voor Do Not Track (“DNT”). We volgen de gebruikers van onze Apps niet op websites van derden om direct op die websites gerichte advertenties aan te bieden. We gebruiken wel advertentienetwerken om advertenties op websites van derden aan te bieden. Die advertentienetwerken en websites van derden kunnen uw activiteiten op internet volgen als ze u inhoud aanbieden, waardoor ze in staat zijn u inhoud op maat te presenteren. (Zie voor meer informatie artikel 2 hierboven.) Als u dergelijke advertentienetwerken of sites van derden bezoekt, kunt u in uw browser het DNT-signaal zo instellen dat die groepen (met name adverteerders) weten dat u niet wilt worden gevolgd. Voor meer informatie over de volgfuncties in uw browser en de procedures voor verzoeken om niet gevolgd te worden, kunt u contact opnemen met de ontwikkelaar of distributeur van uw specifieke browser.
 3. Websites, producten, services, inhoud en links van derden. U moet zich ervan bewust zijn dat ons Privacybeleid niet van toepassing is op de websites, producten, services of inhoud van derden of de links die hiernaar verwijzen op onze Sites of in onze Apps. De externe leveranciers van dergelijke websites, producten, services of inhoud van derden kunnen informatie verzamelen (via technologie zoals cookies of webbeacons) over uw interactie met de website, het product, de service of de inhoud die door de derde partij worden geleverd, en deze gebruiken.
 4. Beveiliging.
  1. Wij verrichten redelijke inspanningen om uw Persoonlijke informatie te beschermen, maar geen enkel bedrijf, ook Posit Science niet, kan de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met het verwerken van informatie op internet, volledig wegnemen.
  2. U erkent dat voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid gezien hun aard omzeild kunnen worden. Posit Science zal en kan niet garanderen dat uw persoonlijke informatie niet toegankelijk is voor onbevoegde personen die in staat zijn door dergelijke voorzorgsmaatregelen heen te breken. In het bijzonder kunnen onze Apps worden gebruikt voor de toegang tot en doorgifte van informatie, waaronder uw persoonlijke informatie, via het internet. U erkent en gaat ermee akkoord dat Posit Science niet het internet bedient en hier geen controle over heeft, en dat onbevoegde gebruikers (zoals hackers) virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere ongewenste data en software kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot onze sites, apps of uw persoonlijke informatie of deze schade toe te brengen.
  3. Daarnaast kunnen we niet verantwoordelijk zijn voor de Persoonlijke informatie die u uit eigen beweging publiceert of ons vraagt of machtigt te publiceren.
 1. Beschermde gezondheidsgegevens. Onder beschermde gezondheidsgegevens (ook wel bekend als “Protected Health Information” of “PHI”) wordt verstaan ‘de naar een persoon te herleiden gezondheidsgegevens’ die door ons worden aangemaakt of ontvangen als ‘zakelijke relatie’ van een ziektekostenverzekering of andere ‘gedekte entiteit’ volgens de definitie van deze termen in de privacy- en veiligheidsvoorschriften onder de Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996 (“HIPAA”). Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid zal Posit Science uw beschermde gezondheidsgegevens uitsluitend gebruiken en vrijgeven op de wijze die is toegestaan in deze voorschriften en andere toepasselijke wetgeving.
 2. Wijziging. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd door Posit Science worden gewijzigd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, wordt u hiervan in kennis gesteld via de plaatsing van het herziene Privacybeleid op onze Sites of een kennisgeving naar het e-mailadres dat u hebt gebruikt bij het maken van uw account. U bent er te allen tijde verantwoordelijk voor uw Account bij te werken en ons uw meest actuele e-mailadres te verstrekken. Als het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt niet geldig is, of als om welke reden dan ook de hierboven beschreven kennisgeving niet kan worden afgeleverd, vormt de verzending van de e-mail met een dergelijke kennisgeving desalniettemin een daadwerkelijke kennisgeving van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid treden onmiddellijk in werking voor nieuwe gebruikers van onze Apps; in de andere gevallen treden de wijzigingen in werking dertig (30) dagen na de verzending van een e-mail met kennisgeving aan u of dertig (30) dagen na de plaatsing van een kennisgeving in onze Apps, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Als u dertig (30) dagen na de eerste kennisgeving van de wijzigingen door Posit Science op de hierboven beschreven wijze de Apps blijft gebruiken, vormt dit een instemming met de wijzigingen. Als u het niet eens bent met een bepaalde wijziging, hebt u uitsluitend de mogelijkheid om met onmiddellijke ingang uw Account te beëindigen en te stoppen met het gebruik van de Apps. Behalve waar anderszins bepaald in dit artikel, zal geen enkele wijziging van dit Privacybeleid geldig zijn.
 3. Onze contactgegevens. Voor vragen over dit Privacybeleid kunt u per e-mail contact met ons opnemen via support@brainhq.com of door te schrijven naar Posit Science Corporation, 160 Pine Street Suite 200, San Francisco, CA 94111, VS. In beide gevallen moet u in het bericht aangeven “Ter attentie van: Privacybeleid”.